#kanuni

28,376 Posts/ Share

1 hour ago

Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem'e yazdığı mektupta bir türlü hitap kısmından olaya girememiş 😊 Celîs-i halvetim, varım, habîbim(harimi) mâh-ı tâbânım Enîsim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultânım. Birlikte olduğum, sahip olduğum, sevgilim, parıldayan ayım, Can dostum, en yakınım, layığım, güzellerin şahı sultanım. Hayatım, hâsılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim Bahârım, behçetim, rûzum, nigârım, verd-i handânım. Hayatım, yaşama sebebim, ömrüm, kevser şarabım, Cennet'im Baharım, sevincim, gündüzüm, güzel yüzlü sevgilim, gülen gülüm. Neşâtım, işretim, bezmim, çerâğim, neyyirim, şem'im Turuncu u nâr u nârencim, benim şem'-i şebistânım. Sevinç kaynağım, eğlencem, meclisim, kandilim, güneşim, mum ışığım Turuncum, narım, portakalım, benim haremimin ışığı. Nebâtım, sükkerim, gencim, cihân içinde bî-rencim Azîzim, Yusuf`um, varım, gönül Mısr'ındaki hânım Bitkim, şekerim, gencim, Yusuf'um, varım, gönlümün Mısır'ının sultanı. Stanbûl'um, Karaman'ım, diyâr-ı mülket-i Rum'um Bedehşân'ım ve Kıpçağım ve Bağdâd'ım, Horasânım. İstanbul'um, Karaman'ım, Rum mülkü diyarım Bedehşân'ım ve Kıpçağım ve Bağdad'ım, Horasan'ım. Saçı mârım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bîmârım Ölürsem boynuna kanım, meded hey nâ-müselmânım Dalgalı (yılan) saçlım, yay kaşlım, gözü baştan çıkaranım, hastayım Ölürsem vebali senin boynuna, medet et hey gayrimüslimim. Kapında,çünki meddâhım, seni medh ederim dâim Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi'yim, hoş halim! Çünkü kapında meddahım, her daim seni överim Yüreği gam dolu, gözü yaş dolu, Muhibbiyim, hoş halim! Kanuni Sultan Süleyman "Muhibbi" ( 1494 - 1566 ) #şair #muhibbi #kanuni #sultan #s üleyman #gazel #şiir #beyit #osmanl ı #tu ğra #kaligrafi #kaligraf #calligraphy #g üzelyazı #tu ğrakaligrafi #logo #hatyaz ı

7 hours ago

Fatih Sultan Mehmet Han 👇Daha fazlası için 👇 >>>>>>>>>>>@aliyye.osmanli<<<<<<<<<<< ⭕️ Yorumlarınız bizim için önemli. ⭕️♥️ Atarsanız seviniriz. ⭕️ Hakaret ve küfür içeren yorumların sahipleri​ engellenecektir. --_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-- #istanbul #dirili şertuğrul #turk #abdulhamid #abdulhamidhan #osmanl ı #dirili ş #fatihsultanmehmet #yavuzsultanselim #kanuni #kanunisultans üleyman #osmangazi #kay ı ‌ #osmangazi #kay ı #ertu ğrulgazi #t ürkiye #osmanlitokadi #sultanmurat #abdulaziz #payitaht #payitahtabdulhamid #vahdettin #osmanli #edebali

Load MoreLoading fail. Click retry
Loading More......